FindOut Technologies

FindOut hjälper Dig till bättre beslut genom att göra Din verksamhet överblickbar.

En grundförutsättning för att ta bra beslut är att man har bra kontroll på läget i sitt företag, att man har tillgång till korrekt information. Det räcker dock inte med att informationen finns där, det måste också vara möjligt att tillgodogöra sig den. Det mest kraftfulla sättet är använda styrkan i vårt synsinne och ge informationen en intuitiv grafisk representation.

Så glöm omständiga lägesrapporter, enorma Excelark och långdragna avstämningsmöten – låt informationsvisualisering förmedla insikter på ett mycket mer effektivt sätt! Suddenly you know…

NYHETER

  • Föreläsning infovisualisering

   Peter Roos föreläser 23/10 om informationsvisualisering på den akademiska konferensen Elliit Workshop 2014

   Läs mer...

  • EU-projekt

   FindOut medverkar under 2014 i ett EU-projekt kring verktygsintegration inom ramen för ICTLabs.

   Läs mer...