FindOut sätter människan i centrum!

Det finns mycket man kan göra och det går att göra på så många olika fiffiga sätt. Det knasiga är bara att vi ofta glömmer bort att vi gör det här för att på olika sätt förbättra för andra människor. Dessutom är vi ju själva människor som inte bara ska vara duktiga, motiverade och kreativa utan vi har ju alla våra egna drivkrafter och behov. Det är lätt att utvecklare endast mäts och vägs efter kompetenser och erfarenheter sorterat i rader och kolumner. Men visst finns det mer än så i oss som avgör om vi kan göra skillnad i vårt arbete?

Vem är mottagaren av våra lösningar? Vilka behov har användaren och hur fungerar hen? Det är viktigt för oss att ge våra kunder det som de behöver, inte nödvändigtvis det som de frågar efter. Integritet och yrkesstolthet präglar oss och våra kunder respekterar och värderar det. Vi vet att du gör ett bättre jobb när du kan vara med och påverka både vad och hur saker ska göras. Samarbete och kommunikation mellan oss, oavsett om vi sitter hos kund eller i våra lokaler för ett kundåtagande, skapar tillhörighet, pragmatiska lösningar och kreativa tankar.

Du är viktig. Inte bara för våra kunder utan även för oss, för FindOut, för alla medarbetare. Din röst räknas och lyssnas på. Verksamheten utvecklas ständigt tillsammans med alla på företaget. Vad är viktigt för dig idag och imorgon? Oavsett vilket så är det viktigt att ha förutsättningar att kunna påverka det. Det får du hos FindOut.

Våra fem grundvärderingar är inga kylarsmycken, de betyder något och representerar oss i vår vardag hela tiden.
Sunt Förnuft. Ärlighet. Allas lika värde. Långsiktighet. Professionalism.

Rimmar det här med dig och vad du står för? Vill du jobba med produktutveckling tillsammans med oss och våra kunder?

Mer information? Kontakta

Henrik Svegby, Konsultchef, FindOut
+46 761 330 083
henrik.svegby@find-out.se

Helena Gällerdal, Regionschef Linköping, FindOut
+46 730 436 127
helena.gallerdal@find-out.se