Bombardier

Bombardier Transportation är världsledande inom teknik för spårbunden trafik och levererar innovativa produkter och tjänster som sätter nya standarder för hållbar transport. Bombardier Transportation, med huvudkontor i Berlin, har en bred kundbas i mer än 60 länder med över 100 000 installerade fordon globalt.

Bombardier Rail Control Solutions (RCS) division har hundraåriga anor som ledande inom järnvägssäkerheten. Man har varit pionjär för många innovativa och revolutionerande teknologier och Bombardier är fast beslutna att fortsätta forma framtiden för signalering inom spårbunden teknik. Detta inkluderar det första datoriserade ställverket, den globala ERTMS/ETCS-standarden samt teknologier för höghastighetslösningar.

På rätt spår

Tågsystem köps oftast av myndigheter eller statliga bolag med ansvar för nationell eller regional infrastruktur, där inköpsprocessen består av mycket omfattande och formella upphandlingsrutiner.
Signalsystem är komplexa, och ordervärdena höga, vilket ställer stora krav på hela anbudsprocessen. Det är viktigt för Bombardier RCS att ha en effektiv process både vad gäller kvalitet och ledtid. Man måste helt enkelt kunna offerera både snabbt och rätt, med extrema krav på noggrannhet!

Visualisering hjälper till

Ett sätt att hantera komplexa processer är att göra dom synliga med hjälp av visualisering. Genom att visa aktuell information ur olika perspektiv blir det både lättare och effektivare för ett team att arbeta mot ett gemensamt mål. Kan man dessutom få en lösning som främjar en stor grad av återanvändning är mycket vunnet.

Bombardier RCS took an early decision to build the application for bidding on the software framework Eclipse. As one of the world's most used IDEs (Integrated Development Environment) Eclipse is an excellent platform for application development. The result is a bid application that is easy to use, expandable with new functions and interfaces to other applications used in various steps the life cycle of Signaling systems

Benny Slotteborn, Product Manager Bombardier Transportation

Vi gillar Eclipse!

Som en av Sveriges mest erfarna Eclipse-utvecklare kontaktades FindOut av Bombardier RCS, som ville ha hjälp att utveckla ett kraftfullt visuellt verktyg för offertarbete i upphandlingar. Efter ett initialt kravställningsarbete inleddes ett flerårigt samarbete, där vi i olika omgångar har levererat Eclipse-kompetens till olika projekt på Bombardier RCS. Både för utveckling av själva kärnapplikationen för offertarbete, men även för anpassningar till regionala försäljningsorganisationer. Allt arbete har skett på plats hos Bombardier RCS, helt integrerat med verksamheten och deras egna utvecklingsresurser.

Resultatet?

Bombardier RCS har dragit nytta av vår expertis inom utveckling av stödverktyg, och lyckats åstadkomma en betydande effektivisering inom offerthantering, vars värde mångfalt motsvarar den gjorda investeringen.

Mer information? Kontakta

Peter Roos, VD, FindOut
+46 761 279 270
peter.roos@find-out.se

√Ąr du ocks√• intresserad av att f√∂rb√§ttra komplexa processer med hj√§lp av v√•r expertis inom verksamhetsutveckling? D√• tycker vi att du skall kontakta oss f√∂r en diskussion!

Visualisering av komplex och omfattande data kan ofta bidra med häpnadsväckande insikter! Vi hjälper dig med hela processen, från analys till utveckling och implementation.

Kontakta oss