Saab

Saab Àr Sveriges största utvecklare av avancerad krigsmateriel och omsÀtter runt 23 miljarder kronor varav lite mer Àn hÀlften Àr till utlandet. Företaget har ett vÀlförtjÀnt renommé för sitt sÀtt att med framgÄng driva stora komplexa projekt som spÀnner över mÄnga ingenjörsdiscipliner. För Saab Àr det en absolut nödvÀndighet att stÀndigt förbÀttras, och att hitta nya vÀgar för att vÀssa organisationen.

Det börjar med lite sjÀlvinsikt

För att bli bÀttre mÄste vi veta var vi stÄr. Det Àr en vÀletablerad sanning inom verksamhetsutveckling att man inte kan förbÀttra en organisation utan gedigen kunskap om nulÀget. Att man skall utvÀrdera och mÀta Àr sjÀlvklart, men inte vad man skall studera. Vad driver oss mot de mÄl vi har? Vilka faktorer Àr viktiga för att nÄ dit, och vilka mindre viktiga? Detta Àr frÄgor dÀr inte bara objektiva mÀtvÀrden Àr viktiga, utan Àven uppfattningar och vÀrderingar hos personal mÄste lyftas fram. Vilka vÀrderingar driver de anstÀllda, och omfamnar de företagets idéer?

En strukturerad diamant

Tillsammans med Saab har vi tagit fram konceptet Development Diamond. Development Diamond tog sin utgĂ„ngspunkt i ett agilt synsĂ€tt pĂ„ produktutveckling med fokus pĂ„ minimering av waste – bortkastat arbete. Vi fokuserade Ă€ven pĂ„ att tidigt kunna identifiera problem samt undvika onödigt mĂ„nga utvecklingsspĂ„r. I en serie workshoppar fick representanter för utvecklingsorganisationerna bedöma bĂ„de företaget i stort och sig sjĂ€lva, efter hur vĂ€l de uppfyllde varje pĂ„stĂ„ende, samt hur riktigt och viktigt det var.

Under workshopen vÀxer en karta fram över hur styrkor, svagheter och förbÀttringsidéer förhÄller sig till företagets vÀg framÄt, och en plattform för att ta avstamp mot framtiden skapas.

Konkreta förbÀttringar

Genom den handfasta Development Diamond-metodiken, och de diskussioner workshopparna genererade, fick deltagarna en större insikt i företagets utmaningar och möjligheter. Den första omgÄngen workshoppar resulterade i ett antal konkreta förbÀttringsprojekt som visade sig bÄde vÀlriktade och framgÄngsrika.

Vi deltog i genomförandet av de första workshoparna inom olika delar av SAAB och fick pÄ sÄ sÀtt ett kvitto pÄ att Development Diamond verkligen fungerar. Livliga diskussioner uppstod, alla kom till tals, och de utvÀrderingar som gjordes efter varje genomförd workshop visade genomgÄende höga poÀng för sÄvÀl innehÄll som genomförande. SAAB har senare genomfört denna workshop i egen regi, med de instruktioner och det material som tagits fram.

Erik Blom, verksamhetsutvecklare pÄ FindOut

Resultatet?

Development Diamond Àr en vÀl dokumenterad workshop, som kan genomföras Àven utan vÄr medverkan. Workshopens upplÀgg fÄr alla deltagare att uttrycka sina Äsikter och resultatet av gruppens diskussioner illustreras visuellt under workshopens gÄng och i efterdokumentationen, vilket ökar förstÄelsen och förankringen av gruppens slutsatser.
Development Diamond Àr, enligt deltagarna sjÀlva, inspirerande, lÀrorik och ger bra input till fortsatt förbÀttringsarbete. Resultatet blir en förankrad karta över nödvÀndiga förbÀttringar, och en ökad teamkÀnsla.

Mer information? Kontakta

Peter Roos, VD, FindOut
+46 761 279 270
peter.roos@find-out.se

Vi hjÀlper alla typer av företag att förbÀttra sina verksamheter, bÄde processmÀssigt och med hjÀlp av IT-stöd. Att genomföra en Development Diamond workshop Àr enkelt och ger konkreta resultat!

Kontakta oss