Det är lätt att tänka snabbhet, eller med lite resurser när man hör ordet effektivitet. För oss betyder det mer än så. Effektivitet kan lika gärna handla om att resultatet blir bättre, men på samma tid som tiidigare. Eller att vi lär oss mer.

Vad som är effektivt bestämmer du. Vi hjälper dig att komma dit.

Värdeflödeshantering - VSM

Value Stream Management i FindOuts tappning innefattar både kartläggning och analys av nuvarande flöden, långsiktiga förbättringar för att eliminera slöseri (waste) och flaskhalsar, så väl som realtidsinformation om köer, som möjliggör leveransprognostisering och korrigering av verksamheten på daglig basis.

Ambitionsnivån och omfattningen beror förstås på hur stor och komplex verksamheten är. Vårt VSM-koncept förutsätter inte att man gör allt från början – eller ens någonsin.

Att börja med sammanfogningen - IDD

IDD står för ”Integration Driven Development” och är en inkrementell metod för lean/agil produktutveckling av lite större och komplexare system, som kan innefatta flera discipliner, som t.ex. mjukvara, elektronik och mekanik. Innehållet i varje inkrement bestäms av integrationsplanen och vad som kan testas, snarare än efter vad som råkar utvecklas först. Det gör att det som utvecklas – vare sig det är dokument, kod eller ritningar – används kort efter att de blivit färdiga. Och om något används snabbt kommer också återkoppling att ske snabbare. Det både höjer kvaliteten och snabbar upp arbetet.

Integrationsplanen görs enklast med…

Anatomier - delad förståelse är bättre förståelse

Systemanatomier och projektanatomier är ett visuellt sätt att beskriva system och utvecklingsprojekt utgående från beroenden mellan systemförmågorna. Arbetet med att ta fram anatomin och den resulterande bilden ger en djupare – och gemensam – förståelse för vad det är man ska utveckla och är dessutom ett oöverträffat verktyg för integrationsplanering. Anatomierna är också ett centralt verktyg inom Integration Driven Development (IDD). En metod som syftar till tidig integration och test av det som utvecklas i hela det tillgängliga systemet.

Anatomier på Thales

Gör det ont? Gör det oftare!

Argumenten för att integrera systemet ofta är många – snabbare återkoppling, lättare felsökning och enklare roll-back är bara några. Det vanligaste argumentet för att inte integrera ofta är att det kostar för mycket, d.v.s. det tar tid och resurser i anspråk.

Det intressanta är att genom att se saken från andra hållet faller det argumentet. Genom att integrera ofta blir varje integration mindre riskfylld och enklare att hantera. Samtidigt tvingas man effektivisera processen. Automatisering går plötsligt att räkna hem för något man gör ofta och i slutänden läggs mindre tid på icke värdeskapande aktiviteter. När ni fått integrationen att gå smidigt är det bara att fortsätta med driftsättningen.

FindOut har kompetens och erfarenhet kring continuous integration and deployment (CI/CD) och kan hjälpa er på vägen.

Continuous Delivery på Derivco