Värden

FindOut är ett företag som har ambition att växa under kontrollerade former och uppfattas positivt och seriöst av både medarbetare och marknad. En viktig del i detta är att definiera företagets ”själ” och grundläggande värderingar. På FindOut finns detta beskrivet i det sk Fundamentet – ett dokument som företaget utgår från när vi växer och utvecklas.

De gemensamma värderingarna inom företaget är:

  • Sunt förnuft
  • Ärlighet
  • Allas lika värde
  • Långsiktighet
  • Professionalism

En annan viktig aspekt som tas upp i Fundamentet är symbiosen mellan egen produktutveckling och konsultverksamhet ute hos kund. Vi menar att detta är en kritisk framgångsfaktor, dels för att erbjuda ett utvecklande och varierat arbetsinnehåll och dels för att ha en verklighetsförankring och därmed kunna erbjuda verkligt nyttiga och relevanta produkter till marknaden

Några medarbetare

Fredrik Ejhed - porträttbild

Fredrik Ejhed

Fredrik är 39 år och en av våra tunga arkitekter och utvecklare, med lång erfarenhet av IT/telecom. Han sitter just nu i ett uppdrag hos en världsomspännande kund inom retail där han har en central roll i deras arbete med att implementera ett nytt PLM-system.