Våra kunder

Vårt förhållningssätt till kunderna är ett av våra starkaste konkurrensmedel. Att vara mycket närvarande och proaktiv i dialogen med våra kunder är central för oss. Som relativt liten aktör är alla våra kunder och uppdrag viktiga för oss och vi kan inte ta något för givet.

Den gemensamma nämnaren bland våra kunder är att de ofta är ganska stora företag med komplex verksamhet och med en möjlighetsorienterad inställning till att utveckla och effektivisera sina processer och stödsystem. Vi har gott renommé vilket märks inte minst genom att vi får många förnyade uppdrag och förfrågningar från våra kunder.  Vi är övertygade om att detta är resultatet av att vi har en tät och engagerad dialog med våra kunder, ofta med flera beröringspunkter på olika delar av kundföretaget eftersom vårt erbjudande är en mix av produkter och tjänster. Vi anstränger oss för att förstå helheten i våra kunders verksamhet och bidrar ofta kreativt med att föreslå nya lösningar utifrån våra egna analyser och erfarenheter.

Den trend vi ser är att informationsmängderna och flödena blir större och större även inom mindre och mellanstora företag, och att behovet av överblickbarhet och synliggörande ökar. Vi är därför laddade till tänderna att i takt med att FindOut utvecklas och växer även välkomna nya kunder i nya branscher som inte nödvändigtvis behöver vara storföretag. Är du en sådan kund?

Våra kundsegment

FindOuts första kundsegment var IT/telekom, och efter det följde kunder inom Bank/Finans. Under senaste åren har kundbasen även breddats med spelindustri och retail.

Några medarbetare

Fredrik Ejhed - porträttbild

Fredrik Ejhed

Fredrik är 39 år och en av våra tunga arkitekter och utvecklare, med lång erfarenhet av IT/telecom. Han sitter just nu i ett uppdrag hos en världsomspännande kund inom retail där han har en central roll i deras arbete med att implementera ett nytt PLM-system.

Martin Lindblad - porträttbild

Martin Lindblad

Martin är 28 år och en av våra yngre duktiga javautvecklare. Han har som huvuduppgift att driva vidareutvecklingen av vårt verktyg för projektvisualisering, Paipe. Men just nu använder han sina erfarenheter kring Eclipse RCP i ett konsultuppdrag hos kund. Martin är för övrigt firmans sportigaste talang.