Vilka vi är

På FindOut hittar du en skara pigga och nyfikna personer med mycket blandade personligheter. Vi har trots vår begränsade storlek lyckats få till en imponerande mix: personer från olika kulturer med olika utbildningar och arbetslivserfarenhet, yngre talanger såväl som seniora förmågor, både utvecklare och projektledare. Den gemensamma nämnaren bland våra utvecklare är kunskaper i java, där vi tillsammans täcker in de flesta olika tekniker, verktyg och ramverk - med Eclipse som specialitet.

Vi har vårt hemmakontor strategiskt placerat i Kista, där alltid några av våra utvecklare finns på plats och jobbar. En gång per månad har vi en bokad heldag på kontoret där alla kommer in för både gemensamma möten och eget arbete, samt informellt kunskapsutbyte. Det är bla då vi också arbetar med vår egna idéprocess som syftar till att stimulera kreativiteten och öppna nya möjligheter för framtida affärer.

Att trivas och utveckla våra relationer till kollegorna är lika viktigt som den yrkesmässiga utvecklingen. Företaget har därför en generös attityd till att avsätta både tid och medel till gemensamma aktiviteter, allt från spontana ölkvällar där vi utmanar varandra vid Wii-konsolen till mer omfattande aktiviteter, som vår fantastiska resa till Provence 2007.

Några medarbetare

Fredrik Ejhed - porträttbild

Fredrik Ejhed

Fredrik är 39 år och en av våra tunga arkitekter och utvecklare, med lång erfarenhet av IT/telecom. Han sitter just nu i ett uppdrag hos en världsomspännande kund inom retail där han har en central roll i deras arbete med att implementera ett nytt PLM-system.