Produkter

Från information till insikt

FindOuts produkter syftar till att ge dig bättre överblick och synliggöra ditt företags verksamhet, och därmed ge dig förutsättningar att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Vi utgår från de befintliga informationssystemen hos våra kunder och förädlar värdet av dessa genom att göra informationen lättare att tolka.

Vi arbetar med produkter och tjänster i symbios vilket gör att vi har affärsmodeller som spänner över färdiga produkter på licensbasis till produkter som skräddarsys inom ramen för ett uppdragsprojekt.

Läs gärna mer om våra produkter:

Vår produktfilosofi

 • Tätt samarbete med kund
  Vår produktutveckling görs i nära samarbete med en kund för att tidigt säkerställa att vi definierar krav som ger konkret nytta mot slutanvändaren.
 • Agil metodik
  Vi involverar kunden i produktutvecklingen för att få snabb feedback genom täta iterationer av skisser, prototyper och tidiga betareleaser – ett agilt arbetssätt.
 • Intuitiv design
  En modern IT-produkt ska följa det önskade arbetssättet inom en verksamhet, en person ska inte behöva ändra sitt arbetsflöde pga en produkt som inte är tillräckligt flexibel eller intuitiv.
 • Anpassningsbar lösning
  En bra produkt ska grafiskt stödja det sätt som en verksamhet själv väljer att representera sin information på.
 • Lätt att underhålla
  En produkt som ska vara enklare att underhålla och därmed kostnadseffektivare, bör implementeras med enkla logiska rutiner. Avancerade tekniska lösningar ska inte användas för sin egen skull, man måste ständigt ha ett öga mot horisonten för framtida underhåll.
 • Hög servicegrad
  Våra kunder ska uppleva en hög servicegrad i kontakten med oss. Snabb respons oavsett ärende och en grundläggande attityd att vi uppskattar kundkontakt ska uppfyllas genom en vilja att ständigt försöka göra det bästa för varje kund.