Eye Dashboard

Den överordnade nyttan med de flesta former av Dashboards är att genom förverkligandet av den urgamla drömmen ”information at your fingertips” göra beslutsfattare medvetna om status inom berörda verksamhetsområden. Då kan rätt åtgärd genomföras direkt när det krävs, vilket sparar tid och pengar.

Dashboard ExampleEye Dashboard är ett koncept för att förse olika typer av befattningshavare med en lättförståelig visualisering av just den information som är relevant för rollen, och som ligger till grund för beslut. Lösningen präglas av enkelhet, oftast en webb-baserad dashboard med rollbaserad inloggning och intuitivt användargränssnitt som snabbt genererar nytta!

Läs mer i vårt produktblad eller fördjupa dig via menyn bredvid. Eller kontakta oss för mer information om vad visualisering kan göra för dig.

Eye Dashboard Features

  • Skalbar arkitektur - den är lättviktig nog för att kunna implementeras även på en begränsad del av verksamheten.
  • Utgår från rollbaserade vyer – dashboarden ska kunna visa olika information för olika befattningshavare
  • Bygger på Open Source - inga inlåsningar i proprietär teknik.
  • Kopplas mot dina befintliga underliggande informationssystem – är inte anpassat för en begränsad uppsättning system
  • Intuitiva och lättförståeliga gränssnitt baserat på FindOuts kompetens kring visualisering