Erbjudanden kring Eye Dashboard

Workshop kring Meta Data – dolda nyckeltal i befintliga IT-system

Era befintliga IT-system och applikationer innehåller en mängd olika nyckeltal som kan vara intressanta att mäta och presentera för att styra verksamheten. Det många missar dock är att det även finns en mängd ”dolda” nyckeltal som kan vara minst lika värdefulla som de befintliga. Det kan tex vara intressant med antalet dokument som har att göra med en viss produkt, men än intressantare kan det vara att se hur ofta dessa dokument läses eller redigeras, av vem och var och om lästrenden är stigande eller avtagande… Vi leder er genom en workshop som är både givande och rolig. Förhoppningsvis når ni nya insikter som ger värde för hur ni vill driva och utveckla er verksamhet oavsett om man väljer att gå vidare med en Dashboard eller ej.

GUI-workshop

Ni har en klar uppfattning om vad som behöver presenteras i en Dashboard eller annan applikation som ska hanteras av en människa. Däremot behöver ni idéer eller råd om hur ett sådant gränssnitt bör utformas. Tillsammans går vi igenom användarens förutsättningar och vad man förväntar sig av användaren för att kunna beskriva krav för utformningen av gränssnittet.

Eye Dashboard konfigureringsprojekt

Utifrån de resultat som våra workshops eller era egna utredningar har kommit fram till, konfigurerar vi Eye Dashboard för att möta de krav som man kommit fram till. Detta görs som regel i projektform i vår regi, men kan även skötas av kunden där vi träder in som experter för att i en konsultroll hjälpa till med arbetet.

Integration av nytt källsystem

Er Dashboard presenterar nyckeltal från ett eller flera verksamhetssystem. Nu planerar ni kanske att antingen byta ut ett av dessa system mot ett annat eller tillföra ett nytt. Vi kan hjälpa er med detta integrationsarbete genom att analysera API:er i det nya källsystemet samt värden i systemet för att matcha mot de nyckeltal som man vill visualisera. Självklart ska detta ske utan att märkbart störa den dagliga driften av Dashboarden.

Eye Dashboard Features

  • Skalbar arkitektur - den är lättviktig nog för att kunna implementeras även på en begränsad del av verksamheten.
  • Utgår från rollbaserade vyer – dashboarden ska kunna visa olika information för olika befattningshavare
  • Bygger på Open Source - inga inlåsningar i proprietär teknik.
  • Kopplas mot dina befintliga underliggande informationssystem – är inte anpassat för en begränsad uppsättning system
  • Intuitiva och lättförståeliga gränssnitt baserat på FindOuts kompetens kring visualisering