Paipe

Gör dina projekt mer framgångsrika

Att leda stora komplexa projekt är en mycket svår uppgift och som projektledare står man som ansvarig för förseningar och fördyringar. Även om det finns allt mer avancerade verktyg för projektplanering, tenderar fortfarande alltför många projekt missa sina deadlines och drar över budget eller helt enkelt inte uppfylla beställarens förväntningar.

Paipe är verktyg som genom visualisering ger projektet stöd ur flera perspektiv, såsom:

 • Förenklar dialogen mellan projektintressenter
 • Hantering av ändrade krav
 • Snabb identifiering av förseningar
 • Insikt om beroenden inom och mellan projekt
 • Paipe är mycket flexibelt och lättanvänt och kräver inte att du anpassar dig efter verktyget, utan stödjer dig i den projektmetodik och i de processer du redan arbetar!

“The System Anatomy – Enabling Agile Project Management”, är en bok om system- och projektanatomier. FindOut har bidragit till boken med kapitlet “The Project Anatomy”, skrivet av vår medarbetare Erik Blom, som i vanliga fall hjälper organisationer att införa anatomier som arbetssätt i sin produktutveckling. Boken finns att beställa tex på Adlibris

Läs mer om Paipe i vårt produktblad, via menyn bredvid, eller kontakta oss för mer information om hur Paipe kan stödja er.

Paipe Features

 • Paipe anatomi
 • Importera, visualisera och upprätthåll komplex projektinformation med Paipe
 • Definiera beroenden till andra projekt och få automatisk uppdatering
 • Kommunicera projektinformation genom publicering på intranet
 • Generera rapporter eller exportera projektinformation till Excel
 • Editera projektförändringar direkt under möten och visualisera effekterna för alla närvarande
 • Koppla dokument och länkar till ditt visualiserade projekt
 • Anpassa inte ditt arbete till verktyget utan låt Paipe stödja dig i de processer du arbetar efter