Våra Tjänster

Tjänster och produkter i värdeskapande symbios

FindOut har som strategi att hålla en hälsosam mix av tjänster och produkter för att möta våra kunders behov på bästa sätt. Vårt tjänsteutbud är därmed kopplat till produkterna. Införandet av en visualiseringslösning som ger bättre överblickbarhet föregås ofta av en utredningsfas där FindOut kan bistå med sin kompetens, läs mer om det här

FindOut tillhandahåller även tjänster fristående från våra produkter. Ofta handlar det om någon form av teknisk konsulttjänst kring arkitektur och systemutveckling med java som gemensam nämnare. Det kan handla om projekt kring webbutveckling, applikationsutveckling på både klient- och serversidan, gränssnittsutveckling etc. Vi gör även olika expertinsatser kring ramverket Eclipse, det ramverk som vår visualiseringsprodukt Paipe bygger på. Vilka behov av tjänster har du?

Vi erbjuder tjänster inom:

  • Systemutveckling
  • Systemarkitektur
  • Projektledning
  • Produktutveckling
  • Utbildning och mentorskap (Eclipse)
  • Utredningar (tex Eclipse)
  • Förvaltningsåtaganden